Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiBank Sarmacji, poz. 1896 [X]

Grodzisk, dnia 25 października 2007 r.

Uchwała Rady Stanu nr 6

w sprawie powołania wiceprezesa Banku Sarmacji

MY, RADA STANU KSIĘSTWA SARMACJI, w imieniu i za zgodą Jego Książęcej Mości PIOTRA MIKOŁAJA, oznajmiamy wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż na podstawie art. 5 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy o Banku Sarmacji z dnia 18 września 2006 r. oraz art. 1 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 430 o Radzie Stanu z dnia 10 października 2007 postanawiamy:

§ 1.

W związku z wnioskiem Prezesa Banku Sarmacji powołujemy Pana Karola kaw. Khartouma na urząd wiceprezesa Banku Sarmacji.

§ 2.

Uchwała jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.

(—) Mateusz bnt von Thorn-Suszek,
Przewodniczący Wydziału Administracji Publicznej Rady Stanu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny