Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 1907 [X]

, dnia 31 października 2007 r.

Rozporządzenie Mera Srebrnego Rogu nr 5/2007

w sprawie powołania Zastępcy Mera

§ 1.

Na podstawie art. 8 Statutu CMS Srebrnego Rogu, powołuję Panią Edytę von Thorn Browarczyk na stanowisko Zastępcy Mera.

§ 2.

 

 

§ 3.

Zastępca Mera nie może powierzać obowiązków wymienionych w § 2. innym osobom.

§ 4.

Ustanawia się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 40 lt.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2007 roku.

(—) Jan Godowski,
Mer CMS Srebrnego Rogu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny