Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1912 [X]

Grodzisk, dnia 2 listopada 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Artur Dębowski.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 27 października 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Artur Dębowski
Identyfikator: A9752
Realne dane:
 Data urodzenia: 08 luty 1990
 Miejsce urodzenia:
 Miejsce zamieszkania:
Wirtualne miejsce zamieszkania: Trizopolis
                (Księstwo Trizondalu)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-10-06 (21)

Zacni mieszkańcy i obywatele Sarmacji!

Mam zaszczyt wnieść podanie o przyznanie mi obywatelstwa
sarmackiego.

Przyznaję- jestem średnio aktywnym uczestnikiem dyskusji
toczących się na temat naszego państwa. Mimo to moje słowa już
znalazły się w "Złotych cytatach". Obecnie pełnię służbę jako
sekretarz do spraw wizerunku Trizondalu. W przyszłości mam
zamiar aktywniej uczestniczyć w działaniach polityki
wewnętrznej Sarmacji. Jednym z moich pierwszych celów będzie
założenie nowego typu partii politycznej w Sarmacji -
Sarmackiej Lewicy. Chętnie także pomogę w tworzeniu prasy
sarmackiej. Chciałbym też pomóc w rozwijaniu sarmackiej
gospodarki. Znam też html- mogę pomóc w tworzeniu stron. Mam
nadzieję, że obywatele pozytywnie rozpatrzą moje podanie.

Artur Dębowski

Adres IP: 77.113.38.90

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.8) Gecko/20071008 Firefox/2.0.0.8

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny