Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 1929 [X]

Grodzisk, dnia 6 listopada 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania tytułów arystokratycznych i szlacheckich oraz orderów i odznaczeń państwowych

MY, PIOTR MIKOŁAJ,
z łaski Bożej książę Sarmacji, król Baridasu pan w Grodzisku i suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Loardii, Mirii, Nowicji, Sangii, Sclavinii, Teutonii, Trizondalu, Tropikany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża, wszystkim i każdemu z osobna — pozdrowienie. Z okazji Naszego święta, pragnąc w imieniu Naszym i Naszego Księstwa wyrazić podziękowanie za ofiarną postawę oraz uznać szczególne zasługi dla Nas, Naszej Korony i Naszego Państwa, postanawiamy nadać:

 1. Panu JAKUBOWI baronowi BAKONYI — tytuł wicehrabiego w uznaniu zasług dla wszechstronnego rozwoju Kasztelanii Czarnoleskiej, Książęcych Sił Zbrojnych oraz życia publicznego i gospodarczego Księstwa Sarmacji;
 2. Pani MARIECCIE szlachetnej damie BARBESCU-WOŁYŃCZYK — Krzyż Zasługi w uznaniu aktywności w życiu społecznym Księstwa Sarmacji;
 3. Panu MATEUSZOWI hrabiemu BARTKOWIAKOWI — Krzyż Zasługi z Liliami w uznaniu zorganizowania spotkania Sarmatów w Poznaniu w listopadzie 2007 r.;
 4. Panu KRYSPINOWI hrabiemu BOBEROWI — Złoty Medal Zasługi w uznaniu ofiarnego sprawowania godności senatora;
 5. Panu MICHAŁOWI BRONU EUSKADIEMU — Złoty Medal Zasługi w uznaniu aktywności w życiu społecznym Księstwa Sarmacji;
 6. Panu PAVIELOWI baronetowi BROWARCZYKOWI — Krzyż Zasługi z Liliami w uznaniu sumiennego sprawowania urzędu Ministra Spraw Zagranicznych;
 7. Panu ZBYSZKOWI baronowi BROWARCZYKOWI — tytuł wicehrabiego w uznaniu sumiennego sprawowania funkcji publicznych i zasług dla wizualnej strony Księstwa Sarmacji i jego samorządów oraz rozwoju Republiki Tropikany i systemu gospodarczego Księstwa Sarmacji;
 8. Panu DANIELOWI baronetowi CHOJNACKIEMU — tytuł barona w uznaniu zasług dla życia publicznego i społecznego Księstwa Sarmacji, rozwoju Republiki Tropikany oraz sumiennego i ofiarnego sprawowania funkcji publicznych i społecznych;
 9. Panu KRZYSZTOFOWI CZUGALE — tytuł kawalera w uznaniu zasług położonych dla rozwoju Kasztelanii Czarnoleskiej i jej życia publicznego oraz działalności na polu sportu w Księstwie Sarmacji;
 10. Panu DARIUSZOWI DAROWSKIEMU — tytuł kawalera w uznaniu zasług położonych dla Książęcego Miasta Grodziska na urzędzie burmistrza;
 11. Panu ARTUROWI DĘBOWSKIEMU — Brązowy Medal Zasługi w uznaniu aktywności w życiu społecznym i publicznym Księstwa Sarmacji;
 12. Panu ANDRZEJOWI baronetowi DZIKOWSKIEMU — tytuł barona w uznaniu zasług położonych dla Kasztelanii Czarnoleskiej oraz życia publicznego Księstwa Sarmacji;
 13. Panu IWANOWI baronetowi DE FOLVIL-ARPEDOWI — Krzyż Złoty Orderu Wolności w uznaniu zasług położonych dla Królestwa Baridasu oraz życia kulturalnego Księstwa Sarmacji;
 14. Panu YARAEHOWI EUSKADIEMU — Złoty Medal Zasługi w uznaniu aktywności w życiu publicznym i społecznym Księstwa Sarmacji, pomimo przejściowych trudności z przestrzeganiem porządku publicznego;
 15. Panu PRZEMYSŁAWOWI markizowi FIGIELOWI — Krzyż Zasługi z Liliami w uznaniu ofiarnego udziału w życiu publicznym i społecznym Księstwa Sarmacji;
 16. Pani ANNIE FRYZIAK Y EUSKADI — tytuł szlachetnej damy w uznaniu roli w życiu publicznym Księstwa Sarmacji oraz aktywizacji politycznej i społecznej kobiet w Księstwie Sarmacji;
 17. Panu STANISŁAWOWI GERTALDOWI — tytuł kawalera w uznaniu zasług położonych dla rozwoju, oświaty i życia kulturalnego Rzeczypospolitej Sclavińskiej oraz ofiarnego sprawowania funkcji publicznych;
 18. Panu JANOWI baronetowi GODOWSKIEMU — Krzyż Zasługi z Liliami w uznaniu sumiennego sprawowania urzędu Ministra Finansów i Gospodarki oraz działań na rzecz rozwoju systemu gospodarczego i gospodarki sarmackiej;
 19. Panu MARCELOWI HANSOWI — Krzyż Zasługi z Liliami w uznaniu ofiarnego udziału w życiu publicznym i społecznym Księstwa Trizondalu;
 20. Panu MATEUSZOWI IONTZOWI — tytuł kawalera w uznaniu zasług położonych dla rozwoju Rzeczypospolitej Sclavińskiej i jej życia publicznego oraz integracji Sclavinii z Księstwem Sarmacji;
 21. Panu WOJCIECHOWI KACZMARCZYKOWI — tytuł barona w uznaniu zasług położonych dla rozwoju Marchii Teutońskiej na urzędzie namiestnika oraz rzetelnego sprawowania funkcji Ministra Samorządu Terytorialnego;
 22. Panu JAKUBOWI baronowi KACZYŃSKIEMU — tytuł wicehrabiego w uznaniu nieprzerwanej, trwałej aktywności w życiu społecznym oraz sumiennego i ofiarnego wykonywania sprawowanych funkcji publicznych;
 23. Panu MUSTAFIE KALASHNIKOVOWI — tytuł kawalera w uznaniu zasług położonych dla rozwoju, promocji oraz życia publicznego i sportowego Rzeczypospolitej Sclavińskiej;
 24. Pani CALISTO baronetessie KAMI-CHOJNACKIEJ — tytuł baronessy w uznaniu wyjątkowo sumiennego i ofiarnego sprawowania funkcji Seneszala Wielkiego Koronnego i dyrektora na Dworze Książęcym oraz aktywności w życiu społecznym;
 25. Panu LESZKOWI baronetowi KARAKACHANOWOWI-LIBERIEMU — Krzyż Zasługi z Liliami w uznaniu sumiennego sprawowania urzędu Ministra Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz działań na rzecz rozwoju kultury;
 26. Panu MICHAŁOWI kawalerowi KARAUSCHE — Złoty Medal Zasługi w uznaniu zasług położonych dla historii i rozwoju miasta Margon i aktywności w jego życiu publicznym;
 27. Panu KAROLOWI kawalerowi KHARTOUMOWI — Krzyż Zasługi z Liliami w uznaniu ofiarnego sprawowania funkcji publicznej Prezesa Banku Sarmacji oraz działań na rzecz rozwoju Morvanu;
 28. Panu TIMIOSOWI hrabiemu KIECHAJASOWI — Krzyż Zasługi z Liliami w uznaniu ofiarnego udziału w życiu publicznym i społecznym Księstwa Sarmacji;
 29. Panu MARCINOWI KOMOSIŃSKIEMU — tytuł kawalera w uznaniu zasług położonych dla rozwoju Księstwa Trizondalu oraz życia sportowego i mediów Księstwa Sarmacji;
 30. Panu KRZYSZTOFOWI wicehrabiemu KONIASOWI — tytuł hrabiego w uznaniu wszechstronnych zasług położonych dla rozwoju Księstwa Sarmacji, jego systemów informatycznych i społeczności sarmackiej oraz wyjątkowo ofiarnego sprawowania pełnionych funkcji publicznych;
 31. Panu ŁUKASZOWI baronowi KOWALSKIEMU — Złoty Medal Zasługi w uznaniu zasług położonych dla Książęcego Miasta Grodziska oraz życia kulturalnego Księstwa Sarmacji;
 32. Panu PIOTROWI diukowi HASSELANDZKIEMU — Krzyż Brązowy Orderu Wolności w uznaniu zasług położonych dla życia publicznego Księstwa Sarmacji oraz Hrabstwa Gellonii;
 33. Panu PIOTROWI markizowi KRAUSE — Złoty Medal Zasługi w uznaniu aktywności w życiu publicznym i społecznym Królestwa Baridasu;
 34. Panu KRZYSZTOFOWI VON LATOO — Krzyż Zasługi w uznaniu zasług położonych dla rozwoju Księstwa Trizondalu oraz mediów Księstwa Sarmacji;
 35. Panu HENRYKOWI baronetowi LESZCZYŃSKIEMU — Krzyż Srebrny Orderu Wolności w uznaniu ofiarnego sprawowania funkcji publicznej oraz działalności w sferze mediów Księstwa Sarmacji;
 36. Panu MARIANOWI kawalerowi LESZCZYŃSKIEMU — tytuł baroneta w uznaniu wszechstronnej pracy na rzecz rozwoju miasta Zielnybór oraz wyjątkowo sumiennego i ofiarnego sprawowania funkcji publicznych;
 37. Panu MARIUSZOWI LESZCZYŃSKIEMU — Srebrny Medal Zasługi w uznaniu zasług dla rozwoju sarmackiego ruchu skautowego;
 38. Panu AVRILOWI LEVENGOTHONOWI — tytuł kawalera w uznaniu sumiennego sprawowania przez niego urzędów Starosty Auterry oraz przewodniczącego Rady Prowincji Hrabstwa Loardii;
 39. Panu MICHAŁOWI baronetowi VON LICHTENSTEINOWI — tytuł barona w uznaniu ofiarnego sprawowania funkcji państwowych i samorządowych oraz zasług dla integracji nowych podmiotów rzeczypospolitej sarmackiej z Księstwem Sarmacji;
 40. Panu MICHAŁOWI hrabiemu Ł. — tytuł markiza w uznaniu ofiarnego sprawowania funkcji Marszałka Izby Senatorskiej, wszechstronnych zasług na rzecz rozwoju Republiki Tropikany oraz wsparcia udzielanego nowym Sarmatkom i Sarmatom;
 41. Panu KRZYSZTOFOWI baronowi MACAKOWI — Krzyż Kawalerski Orderu Świętego Piotra w uznaniu zasług dla rozwoju sportów motorowych i piłki nożnej Księstwa Sarmacji;
 42. Panu MARIUSZOWI hrabiemu MAGNUSZEWSKIEMU — tytuł markiza w uznaniu wyjątkowo sumiennego i ofiarnego, wszechstronnego działania na rzecz rozwoju Księstwa Sarmacji oraz Książęcych Sił Zbrojnych;
 43. Panu DARIUSZOWI baronetowi MAKOWSKIEMU — tytuł wicehrabiego w uznaniu wszechstronnych zasług dla rozwoju Księstwa Sarmacji, Marchii Teutońskiej oraz miasta Margon oraz ofiarnej i sumiennej postawy w życiu publicznym;
 44. Panu ŁUKASZOWI markizowi NOWICKIEMU — Krzyż Brązowy Orderu Wolności w uznaniu sumiennego i rzetelnego sprawowania funkcji Szefa Służby Racji Stanu oraz zasług dla rozwoju systemów informatycznych Księstwa Sarmacji;
 45. Panu SZYMONOWI kawalerowi NOWICKIEMU-LIBERIEMU — tytuł baroneta w uznaniu ofiarnego sprawowania funkcji publicznej oraz aktywności w życiu publicznym i społecznym Księstwa Sarmacji;
 46. Panu PIOTROWI ARTHUROWI — tytuł kawalera w uznaniu zasług położonych dla Hrabstwa Loardii na urzędzie namiestnika oraz wsparcia udzielanego nowym mieszkańcom Księstwa Sarmacji;
 47. Panu AARONOWI ROZMANOWI — tytuł kawalera w uznaniu zasług położonych dla rozwoju Rzeczypospolitej Sclavińskiej, życia publicznego oraz integracji Sclavinii z Księstwem Sarmacji;
 48. Panu BARTOSZOWI SADLEJOWI — Srebrny Medal Zasługi w uznaniu zasług dla Hrabstwa Gellonii;
 49. Panu JARKOWI baronetowi SADOWSKIEMU — Krzyż Złoty Orderu Wolności w uznaniu zasług dla rozwoju kulturalnego Marchii Teutońskiej oraz ofiarnego sprawowania funkcji państwowych i publicznych;
 50. Panu KONRADOWI hrabiemu VON SCHLANGE-STAUFENOWI — Krzyż Zasługi w uznaniu ofiarnego sprawowania godności senatora oraz innych funkcji publicznych;
 51. Panu MIROSŁAWOWI IWANOWI SLIPYJOWI — tytuł baroneta w uznaniu zasług położonych dla promocji Księstwa Sarmacji oraz jego mediów i życia publicznego, społecznego i religijnego;
 52. Panu KONRADOWI VON SOBIESZKOWI — Brązowy Medal Zasługi w uznaniu aktywności w życiu publicznym i społecznym Księstwa Sarmacji i Księstwa Trizondalu;
 53. Panu MICHAŁOWI baronowi SOSNOWIECKIEMU — Krzyż Zasługi w uznaniu sumiennego wykonywania funkcji redaktora naczelnego Bramy Sarmackiej;
 54. Panu PAWŁOWI baronowi SZERMIŃSKIEMU — Krzyż Zasługi w uznaniu sumiennego sprawowania funkcji Namiestnika Kraju Gellońskiego oraz aktywności w życiu społecznym Księstwa Sarmacji;
 55. Panu ROBERTOWI VON THORN-CZEKAŃSKIEMU — tytuł kawalera w uznaniu zasług położonych dla Terytorium Koronnego na urzędzie Wojewody Koronnego oraz dla życia publicznego i prasowego Księstwa Sarmacji;
 56. Panu BARTOSZOWI baronetowi VON THORN-JANICZKOWI — Krzyż Zasługi w uznaniu działań dla odbudowy prowincji Morvan;
 57. Panu MARKOWI kawalerowi VON THORN-LIPIE-CHOJNACKIEMU — tytuł baroneta w uznaniu zasług dla Książęcych Sił Zbrojnych oraz ofiarnego wykonywania funkcji publicznych w Rządzie, Kasztelanii Czarnoleskiej i Tropikanie;
 58. Panu BARTOSZOWI kawalerowi VON THORN-MACKIEWICZOWI — Krzyż Zasługi w uznaniu aktywnego udziału w życiu społecznym Księstwa Sarmacji oraz pracy dla Korony;
 59. Panu KAROLOWI VON THORN-MARCJANOWI-CHOJNACKIEMU — Krzyż Brązowy Orderu Wolności w uznaniu zasług dla życia publicznego oraz samorządowego Księstwa Sarmacji;
 60. Panu MATEUSZOWI baronetowi VON THORN-SUSZKOWI — tytuł barona w uznaniu zasług położonych dla rozwoju Hrabstwa Gellonii i życia sportowego oraz publicznego Księstwa Sarmacji;
 61. Pani EDYCIE WOŁYŃCZYK — tytuł szlachetnej damy w uznaniu zasług dla Stołecznego Cesarskiego Miasta Srebrnego Rogu oraz rozwoju kulturalnego Marchii Teutońskiej;
 62. Panu TOMASZOWI baronetowi WOŁYŃCZYKOWI — Krzyż Złoty Orderu Wolności w uznaniu sumiennego i ofiarnego sprawowania obowiązków Prezesa Państwowej Administracji Miejsc Publicznych;
 63. Panu KRZYSZTOFOWI baronetowi WRÓBLOWI — tytuł barona w uznaniu ofiarnej pracy w Państwowej Administracji Systemów Informatycznych oraz działań na rzecz rozwoju Marchii Teutońskiej i miasta Eltdorf;
 64. Panu WOJCIECHOWI hrabiemu ZIELIŃSKIEMU — Krzyż Walecznych w uznaniu męstwa okazanego w szlachetnym boju;
 65. Panu MACIEJOWI baronetowi ŻMUDZIE — Złoty Medal Zasługi w uznaniu pracy wykonanej na rzecz rozwoju geografii sarmackiej.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny