Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 1930 [X]

Grodzisk, dnia 6 listopada 2007 r.

Ustawa Konstytucyjna

o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji (uchylony)

Art. 1.

W Konstytucji Księstwa Sarmacji dodaje się art. 51 o tytule „Izby Połączone” w brzmieniu:

  1. W przypadku określonym w art. 50 pkt 1 Izby Sejmu obradują wspólnie pod przewodnictwem Marszałka Izby Senatorskiej lub w jego zastępstwie Marszałka Izby Poselskiej.
  2. Izby Sejmu obradujące wspólnie uchwalają swój regulamin.

Art. 2.

Przepisów ustawy nie stosuje się do projektów ustaw o zmianie Konstytucji wniesionych w Izbie Poselskiej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3.

Pierwszy regulamin Izb Sejmu obradujących wspólnie nadaje Książę w porozumieniu z Marszałkiem Izby Senatorskiej i Marszałkiem Izby Poselskiej.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny