Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 1935 [X]

Grodzisk, dnia 7 listopada 2007 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 73

w sprawie wyboru Burmistrza Książęcego Miasta Grodziska (uchylony)

Na podstawie art. 7 ust. 1 Statutu Książęcego Miasta Grodziska Rada Książęcego Miasta Grodziska wybiera Pana DARIUSZA DAROWSKIEGO na urząd Burmistrza Książęcego Miasta Grodziska.

(—) Dariusz Darowski, p.o. Przewodniczącego Rady Książęcego Miasta Grodziska.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny