Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 1936 [X]

Grodzisk, dnia 7 listopada 2007 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 74

w sprawie wyboru Wiceburmistrza Książęcego Miasta Grodziska (uchylony)

Na podstawie art. 8 ust. 4 Rada Książęcego Miasta Grodziska wybiera Pana ŁUKASZA KOWALSKIEGO na funkcję Wiceburmistrza Książęcego Miasta Grodziska.

(—) Dariusz Darowski, p.o. Przewodniczącego Rady Książęcego Miasta Grodziska.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny