Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2007, poz. 1954 [X]

Grodzisk, dnia 11 listopada 2007 r.

Postanowienie Ministra-Kanclerza

o odwołaniu Wiceministrów

Na podstawie art. 8 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji nr 397 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 30 czerwca 2007 r. odwołuję:

§ 1.

Pana Timiosa hr. Kiechajasa ze stanowiska Wiceministra Spraw Zagranicznych.

§ 2.

Pana Jarka bnt. Sadowskiego ze stanowiska Wiceministra Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

§ 3.

Pana Bartosza kaw. von Thorn - Mackiewicza ze stanowiska Wiceministra Spraw Obywatelskich.

§ 4.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Mateusz bar. von Thorn-Suszek,
Minister-Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny