Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1958 [X]

Grodzisk, dnia 12 listopada 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Grzegorz Nowiak.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 8 listopada 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Grzegorz Nowiak
Identyfikator: A9785
Realne dane:
 Data urodzenia: 23.11.1994
 Miejsce urodzenia: Grudziądz
 Miejsce zamieszkania: -//-
Wirtualne miejsce zamieszkania: Auterra
                (Hrabstwo Loardii)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-10-16 (23)

Mieszkam w Sarmacji od 23 dni. Chciałbym zostać obywatelem.
Pracuje w korporacji Hrabstwa Loardii zatrudniony przez
kawalera Piotra Arthura. Pan Namiestnik chciałby bym został
obywatelem i zamieszkał w Loardii. W hrabstwie chciałbym
zacząć prace w Rządzie prowincji. Z wiele v-państw wybrałem
Księstwo ponieważ uważam, że najlepiej będzie mi sie tu żyło.
Chciałbym żyć w pełni obywatelstwie, oraz pomóc w rozwoju
Sarmacji. Z Księstwem ukłądam moją bliską przyszłość. Prosze o
nadanie mi obywatelstwa Sarmackiego.Myśle, że pomimo mojego
wieku będe dzielnie i godnie chronić godności mojego Państwa.

Nowiak

Adres IP: 89.238.14.162

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.8.1.9) Gecko/20071025 (73931E21-FA4C-B498-4754-0392DF9A82FB) Firefox/2.0.0.9

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny