Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1959 [X]

Grodzisk, dnia 12 listopada 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Szymon Baranowski.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 7 listopada 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Szymon Baranowski
Identyfikator: A8484
Realne dane:
 Data urodzenia: 30 Grudnia 1986
 Miejsce urodzenia: Pisz
 Miejsce zamieszkania:
Wirtualne miejsce zamieszkania: Srebrny Róg
                (Marchia Teutońska)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-02-14 (266)

  Nazywam się Szymon Baranowski. Chciałbym uprzejmie prosić
o nadanie mi obywatelstwa Księstwa Sarmacji. Swój wniosek
uzasadniam osiągnięciem wymaganej długości pobytu, jak również
zamiarem pełniejszego udziału w życiu tej wspólnoty. Po długim
okresie nieaktywności postanowiłem powrócić do zarzuconych
planów rozwoju w Sarmacji. Jako znak prawdziwości mych
intencji niech będzie złożenie wniosku o przydział mieszkania
socjalnego w Srebrnym Rogu.

  Oświadczam uroczyście, że jako pełnoprawny obywatel będę
korzystał w pełni z przysługujących mi praw. Postaram się
pomagać innym mieszkańcom w ramach swych możliwości. Mam
również nadzieję mieć swój udział w rozwoju gospodarczym
krainy. Moim zamiarem jest zdobyć tu wielu pożytecznych
umiejętności i doświadczeń. Chciałbym aktywnie uczestniczyć w
życiu politycznym Sarmacji. Przysięgam przestrzegać praw tu
obowiązujących. Ufam, że wniosek zostanie rozpatrzony
pozytywnie.

  Z poważaniem Szymon Baranowski

Szymon Baranowski

Adres IP: 213.184.21.226

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.9) Gecko/20071025 Firefox/2.0.0.9

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny