Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1960 [X]

Grodzisk, dnia 12 listopada 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Peter Green.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 9 listopada 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Kamil \"Młody\" Wojciechowski
Identyfikator: A8571
Realne dane:
 Data urodzenia: 1985-05-18
 Miejsce urodzenia:
 Miejsce zamieszkania:
Wirtualne miejsce zamieszkania: Grodzisk
                (Terytorium Koronne)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-03-10 (244)

Wasza Książęca Mość!

Składam szczerą i gorącą prośbę o udzielenie mi obywatelstwa
w tak zacnym księstwie jakim jest Księstwo Sarmacja. Przez
długi czas obserwowałem wszelkie wydarzenia jakie miały
miejsce w tym księstwie . Obserwowałem również inne mikronacje
i zdecydowałem że właśnie Księstwo Sarmacji jest to najlepsze
gdzie każdy obywatel ma równe szanse. Uważam że tak zacna
mikronacja powinna nadal żyć tak tętniącym życiem jak
dotychczas. Posiadam już pierwsze nieśmiałe plany dotyczące
dalszego ukierunkowania moich zainteresowań.

Zgodnie z własnymi ambicjami chciałbym pisać w gazecie
artykuły związane z polityką między mikronacjami. Mam nadzieję
że będę miał okazje do spełnienia swoich marzeń. ( Oczywiście
rónież mam nadzieję że jeśli tak ową łaskę będę miał i zostanę
dziennikarzem to się spełnię w tym zawodzie)

Z poważaniem

Kamil Wojciechowski

Adres IP: 89.78.54.112

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.9) Gecko/20071025 Firefox/2.0.0.9

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny