Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 1967 [X]

Grodzisk, dnia 14 listopada 2007 r.

Rozporządzenie Wojewody Koronnego i Sołtysa Wsi Stiepanowki

w sprawie likwidacji Wsi Czekany (uchylony)

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 6 Dekretu Księcia Sarmacji o Wojewodzie Koronnym z dnia 1 czerwca 2007 r., art. 10 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 333 o miejscowościach z dnia 29 października 2006 r. oraz art. 7 pkt 11 Statutu Wsi Stiepanowki z dnia 1 września 2006 r. zarządza się, jak następuje:

§ 1.

Likwiduje się miejscowość — Wieś Czekany.

§ 2.

Przesiedla się mieszkańców Wsi Czekany do Wsi Stiepanowki.

§ 3.

  1. Zabudowane posesje, wraz z budynkami, przenosi się dnia 28 listopada 2007 r. do Wsi Stiepanowki, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. W terminie do 28 listopada 2007 r. właściciel posesji może wskazać inną miejscowość, do której ma być przeniesiona jego posesja.

§ 4.

  1. Właścicielom niezabudowanych posesji nadaje się na własność posesje we Wsi Stiepanowce z dniem 28 listopada 2007 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. W terminie do 28 listopada 2007 r. właściciel posesji może wskazać inną miejscowość, w porozumieniu z organem właściwym w sprawach gospodarowania mieniem tej miejscowości, w której ma otrzymać posesję.

§ 5.

Środki finansowe i inne mienie oraz prawa majątkowe Wsi Czekany stają się własnością Korony.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Robert Janusz kaw. von Thorn-C*****ski
Wojewoda Koronny

(—) Mirosław Iwan bnt. Slipyj-Stepanowski
Sołtys Wsi Stiepanowki

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny