Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1973 [X]

Grodzisk, dnia 15 listopada 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Mateusz Morawiec.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 11 listopada 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Mateusz Morawiec
Identyfikator: A9795
Realne dane:
 Data urodzenia: 10.12.1989
 Miejsce urodzenia: Częstochowa
 Miejsce zamieszkania: Częstochowa
Wirtualne miejsce zamieszkania: Grodzisk
                (Terytorium Koronne)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-10-19 (23)

Pragnę pozostać pełnoprawnym Obywatelem Sarmacji, by
wszystkie możliwości wirtualnego państwa stanęły przede mną
otworem.

 Jako osoba, mieszkająca od niemal miesiąca w Sarmacji,
chciałbym czuć się równy innym obywatelom. Pragnę udzielać się
politycznie w państwie, poprzez głosowanie, a w przyszłości
może również startowanie z list partyjnych.

Uważam, że przyswoiłem sobie wiedzę o Sarmacji na
wystarczającym poziomie, by nazwać sie Sarmatą. Nawiązały się
również pewne więzi między mną a moim v-państwem.

W końcu stwierdzam, iż obywatelstwo będzie wspaniałą
motywacją dla mnie, by pozostać aktywnym mieszkańcem. Planuję
wiele wnieść w życie księstwa swoją osobą.

W zamian obiecuję wiernie służyć państwu. Zobowiązuję się
również do promocji go w świecie realnym.

Oczekuję pozytywnego rozpatrzenia mojego podania.

Z góry dziękuję.

Mateusz Morawiec

Adres IP: 83.22.6.224

Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Neostrada TP 6.1)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny