Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1981 [X]

Grodzisk, dnia 18 listopada 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Król Patryk I Labacki.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 18 listopada 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Patryk I Labacki
Identyfikator: NA001
Realne dane:
 Data urodzenia: 15.06.1988
 Miejsce urodzenia: Wolsztyn
 Miejsce zamieszkania: Rakoniewice
Wirtualne miejsce zamieszkania: Przystań
                (Królestwo Natanii)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2005-07-08 (863)

Jestem mieszkańcem Sarmacji od 863 dni.

Poza tym królestwo Natanii którego jestem władcą żyje w
przyjaznych stosunkach z Księstwem Sarmacji.

Nie wiem co jeszcze mogę napisać :)

Patryk I Labacki

Adres IP: 87.205.52.120

Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny