Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 1991 [X]

Grodzisk, dnia 22 listopada 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania orderów i odznaczeń państwowych

Na czas wydania niniejszego postanowienia zawieszam moc obowiązywania Postanowienia Księcia w sprawie powołania Regenta z dnia 16 listopada 2007 r.

MY, PIOTR MIKOŁAJ,
z łaski Bożej książę Sarmacji, król Baridasu pan w Grodzisku i suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Loardii, Mirii, Nowicji, Sangii, Sclavinii, Teutonii, Trizondalu, Tropikany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża, wszystkim i każdemu z osobna — pozdrowienie. Mając na uwadze szczególne zasługi położone dla Nas, Naszego Księstwa oraz Naszych poddanych i przyjaciół w okresie od szesnastego do dwudziestego pierwszego listopada Roku Pańskiego dwa tysiące siódmego, postanawiamy nadać, z zachowaniem porządku chronologicznego:

  1. Jego Królewskiej Mości ŁUKASZOWI AUGUSTOWI, Królowi Nowej Teutonii — Order Przyjaźni i Współpracy w uznaniu wybitnych zasług położonych dla rozwoju przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Nowej Teutonii;
  2. Jego Cesarskiej Mości JAKOBOWI, Prezesowi Rządu Tymczasowego Królestwa Nowej Teutonii — Order Przyjaźni i Współpracy w uznaniu wybitnych zasług położonych dla rozwoju przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Nowej Teutonii;
  3. Panu KRZYSZTOFOWI hrabiemu KONIASOWI — Medal Nadwyżki, w uznaniu szczególnie niefortunnego i anemicznego użycia słowa „chyba” w niesprzyjających okolicznościach miejscowych, czasowych i temperaturowych;
  4. Panu DARIUSZOWI wicehrabiemu MAKOWSKIEGO — Krzyż Zasługi z Liliami w uznaniu okazanej przez Niego, po raz kolejny, szczególnie ofiarnej postawy oraz zniwelowania przez Niego następstw powodów nadania medalu, o którym mowa w pkt 3;
  5. Jego Ekscelencji ARKADIJOWI MAGOVOWI, Prezydentowi Mandragoratu Wandystanu — Order Przyjaźni i Współpracy w uznaniu wybitnych zasług położonych dla rozwoju przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Mandragoratem Wandystanu.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny