Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1993 [X]

Grodzisk, dnia 23 listopada 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Kacper Kruczek.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 17 listopada 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Kacper Kruczek
Identyfikator: A9825
Realne dane:
 Data urodzenia: 19 listopada 1991r.
 Miejsce urodzenia:
 Miejsce zamieszkania:
Wirtualne miejsce zamieszkania: Eldorat
                (Rzeczpospolita Sclavińska)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-10-26 (22)

składam wniosek o obywatelstwo sarmackie, ponieważ pragnę być
pełnoprawnym członkiem Sarmacji. dzięki niemu będę mógł
korzystać z możliwości wirtualnego państwa. Oświadczam , że
jako pełnoprawny obywatel będę

korzystał w pełni z przysługujących mi praw i godnie
wykonywał swoje obowiązki .

Obiecuję pomagać innym mieszkańcom Każdy będzie mógł na
mnie polegać i zawsze będę służył pomocą.Myślę, że jestem w
stanie dużo wnieśc do

ogolnego rozwoju Sarmacji . Moim celem jest zdobycie tu wielu
pożytecznych

umiejętności i doświadczeń. Chciałbym aktywnie uczestniczyć
w

życiu politycznym . Mam nadzieję, że dzięki nadaniu
obywatelstwa juz jutro będę mógł zagłosować w moich pierwszych
wyborach (prezydent eldoratu). Proszę o pozytywne rozpatrzenie
mojego wniosku. Z góry dziękuje.

Kacper Kruczek

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny