Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1994 [X]

Grodzisk, dnia 23 listopada 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Artur de Vavo.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 19 listopada 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Artur de Vavo
Identyfikator: A9835
Realne dane:
 Data urodzenia: 08.12.1991
 Miejsce urodzenia:
 Miejsce zamieszkania:
Wirtualne miejsce zamieszkania: Srebrny Róg
                (Marchia Teutońska)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-10-28 (22)

Nazywam się Artur de Vavo. Mieszkam w Sarmacji od 22 dni.
Wiem, że to bardzo mało, ale już zdążyłem rozeznać się kim
chcę zostać tu. Ponieważ mam zdolności dziennikarskie
chciałbym pisać w jakiejś gazecie. Obecnie mam zacząć pracę w
gazecie Scriptorio. Chciałbym również spróbować swych sił na
stanowisku podoficera ds. Informacji Publicznej.

Oprócz tego posiadam(według m.in. moich nauczycieli) spory
talent literacki. Stąd też pragnąłbym publikować moje
opowiadania. Wydaję mi się, że jeśli będę miał obywatelstwo
sarmackie moja twórczość trafi do szerszej publiczności.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

Alfred de Vavo

Adres IP: 79.184.113.204

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.9) Gecko/20071025 Firefox/2.0.0.9

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny