Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2007, poz. 2014 [X]

Grodzisk, dnia 30 listopada 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania ministrów

Na podstawie art. 8 pkt 7 Konstytucji Księstwa Sarmacji:

§ 1.

Powołuję Pana DANIELA bar. CHOJNACKIEGO na urząd Ministra–Podkanclerzego.

§ 2.

Odwołuję Pana MATEUSZA bar. VON THORN-SUSZKA z urzędu Ministra Spraw Zagranicznych i powołuję na ten urząd Pana MICHAELA bar. VON LICHTENSTEINA.

§ 3.

Odwołuję Pana LESZKA bnt. KARAKACHANOWA-LIBERI z urzędu Ministra Dziedzictwa Narodowego i Sportu i powołuję na ten urząd Pana KAROLA bnt. SARMACKIEGO.

§ 4.

Odwołuję Pana MIROSŁAWA IWANA bnt. SLIPYJA-STIEPANOWSKIEGO z urzędu Ministra Promocji i Informacji i powołuję na ten urząd Pana DANIELA bar. CHOJNACKIEGO.

§ 5.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

(—) Mateusz bar. Suszek,
Minister-Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny