Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2007, poz. 2021 [X]

Grodzisk, dnia 1 grudnia 2007 r.

Postanowienie Ministra-Kanclerza

o powołaniu Wiceministrów

§ 1.

Na podstawie art. 8 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 397 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 30 czerwca 2007 r., na wniosek Ministra Spraw Obywatelskich, powołuję na urząd Wiceministra Spraw Obywatelskich pana Piotra kaw. Arthura.

§ 2.

Na podstawie art. 8 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 397 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 30 czerwca 2007 r., na wniosek Ministra Dziedzictwa Narodowego i Sportu, powołuję na urząd Wiceministra Dziedzictwa Narodowego i Sportu pana Marcina kaw. Komosińskiego.

§ 3.

Na podstawie art. 8 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 397 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 30 czerwca 2007 r., na wniosek Ministra Promocji i Informacji, powołuję na urząd Wiceministra Promocji i Informacji pana Avrila kaw. Levengothon - Arthura.

§ 4.

Na podstawie art. 8 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 397 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 30 czerwca 2007 r., na wniosek Ministra Promocji i Informacji, powołuję na urząd Wiceministra Promocji i Informacji pana Jakuba v-hr. Bakonyi.

§ 5.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Mateusz bar. von Thorn-Suszek,
Minister-Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny