Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoUstawy i dekrety z mocą ustawy, poz. 2023 [X]

Grodzisk, dnia 2 grudnia 2007 r.

Ustawa Sejmu nr 60

o tytułach mistrzowskich w rozgrywkach sportowych /b/ (uchylony)

Art. 1. [Cel ustawy]

Niniejsza ustawa ustala warunki przyznawania tytułu Mistrza Sarmacji, Mistrza Kraju i Mistrza Prowincji. Niniejsza ustawa ma na celu propagowanie
sportu jako emocjonującej formy v–rozgrywki.

Art. 2. [Mistrzowie Sarmacji]

  1. Mistrzem Sarmacji może zostać każdy, który w publicznych, otwartych, uregulowanych rozgrywkach w określonej dziedzinie sportu zajął pierwsze
    miejsce i zamieszkuje na terenie Księstwa Sarmacji.
  2. Mistrza Sarmacji ogłasza minister właściwy do spraw sportu na wniosek organizatorów rozgrywek, poprzez publikację obwieszczenia w Dzienniku Praw oraz na stronie internetowej właściwego ministerstwa.

Art. 3. [Mistrzowie Krajów i Prowincji]

  1. Mistrzem Kraju lub Mistrzem Prowincji może zostać mieszkaniec Księstwa Sarmacji, który w publicznych, otwartych, uregulowanych rozgrywkach organizowanych w określonej dziedzinie sportu, odbywających się na terenie określonego Kraju Korony lub prowincji Księstwa Sarmacji zajął pierwsze miejsce.
  2. Mistrza Krajowego ogłasza minister właściwy do spraw sportu na wniosek władz kraju korony lub prowincji, poprzez publikację obwieszczenia w Dzienniku Praw oraz na stronie internetowej właściwego ministerstwa.

Art. 4. [Przepisy końcowe]

  1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. W przypadku rozgrywek cyklicznych ustawa stosuje się również do poprzednich mistrzów.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny