Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiSąd książęcy, poz. 2036 [X]

Grodzisk, dnia 4 grudnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie mianowania asesorów

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 409 o tymczasowej organizacji wymiaru sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2007 r. mianuję na funkcje asesorów, do dnia 4 marca 2008 r.:

  1. Pana ŁUKASZA mar. NOWICKIEGO,
  2. Pana JAKUBA v-hr. BAKONYI

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj,

(—) Daniel bar. Chojnacki,
Minister-Podkanclerzy.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny