Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2007, poz. 2039 [X]

Grodzisk, dnia 4 grudnia 2007 r.

Postanowienie Ministra-Kanclerza

o powołaniu Wiceministra Samorządu Terytorialnego

§ 1.

Na podstawie art. 8 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 397 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 30 czerwca 2007 r., na wniosek Ministra Samorządu Terytorialnego, powołuję na urząd Wiceministra Samorządu Terytorialnego Pana KAROLA kaw. KHARTOUMA.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel bar. Chojnacki,
Minister-Podkanclerzy.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny