Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiDziennik Praw, poz. 2040 [X]

Grodzisk, dnia 4 grudnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania Sekretarza Dziennika Praw

§1.

Na podstawie art. 1 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji nr 427 o Sekretarzu Dziennika Praw z dnia 10 października 2007 r. odwołuję Pana JAKUBA bar. KACZYŃSKIEGO z funkcji Sekretarza Dziennika Praw.

§2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.


(—) Piotr Mikołaj.

(—) Mateusz bar. Suszek,
Minister-Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny