Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiSąd książęcy, poz. 2044 [X]

Grodzisk, dnia 4 grudnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie mianowania asesora

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 409 o tymczasowej organizacji wymiaru sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2007 r. mianuję pana DARIUSZA v-hr. MAKOWSKIEGO na funkcje asesora, do dnia 4 marca 2008 r.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj,

(—) Mateusz bar. Suszek,
Minister-Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny