Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2049 [X]

Grodzisk, dnia 5 grudnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Teresa Weber.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 2 grudnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Teresa Weber
Identyfikator: A9881
Realne dane:
 Data urodzenia: 20.01.1986
 Miejsce urodzenia:
 Miejsce zamieszkania:
Wirtualne miejsce zamieszkania: Eldorat
                (Rzeczpospolita Sclavińska)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-11-11 (21)

Witam Serdecznie.

Chciałabym złożyć wniosek o nadanie mi obywatelstwa Księstwa
Sarmacji. Mieszkam w Sarmacji od 20 dni, lecz w pośredni
sposób śledzę jej życie od około pół roku. Moją ojczyzną jest
Sclavinia, której to obywatelstwo zostało mi nadane przez
Prezydenta dnia 27 listopada 2007. Staram się być aktywną
obywatelką. Sarmacja także miała okazję mnie poznać, gdyż
brałam udział w konkursie plastycznym organizowanym przez
miasto Srebrny Róg, gdzie zajęłam, ku mojej radości zaszczytne
drugie miejsce. Biorę udział w cyklu wykładów Instytutu
Edukacji Sarmackiej, w najbliższym czasie zamierzam przystąpić
do egzaminu końcowego. W Sarmacji chcę działać propagując
sztukę, zarówno związaną z życiem wirtualnym, jak i realnym,
aktywizując mieszkańców do twórczych działań. Zamierzam
otworzyć własną galerię, prace nad stroną już trwają, zostną
ukończone, gdy tylko czas pozwoli. Póki co kilka moich prac
można obejżeć w Prywatnej Galerii Sclavińskiej, na terenie
Sclavini. Myślę także o otworzeniu gazety a tematyce
kulinarno-rozrywkowej.

Mam szczerą nadzieję, że moja prośba zostanie rozpatrzona
pozytywnie. Pozdrawiam!

T. Weber

Adres IP: 83.24.15.96

Przegladarka: Opera/9.23 (Windows NT 5.1; U; pl)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny