Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneSubwencje dla samorządów, poz. 2067 [X]

Grodzisk, dnia 8 grudnia 2007 r.

Decyzja Ministra Samorządu Terytorialnego nr 7/2007

w sprawie przyznania subwencji ogólnej dla Miasta Merida

§ 1.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra-Kanclerza nr 5/2007 o subwencjach dla samorządów, w związku z wnioskiem złożonym przez Pana Artura Dębowskiego przyznaję miastu Merida subwencję ogólną w wysokości 1000 lt.

§ 2.

Decyzja jest ważna od chwili ogłoszenia.

(—) Mateusz hr. Bartkowiak,
Minister Samorzadu Terytorialnego.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny