Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2069 [X]

Grodzisk, dnia 8 grudnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Marcin Grzelak.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 2 grudnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Marcin Grzelak
Identyfikator: A9844
Realne dane:
 Data urodzenia: 24.07.2007r
 Miejsce urodzenia:
 Miejsce zamieszkania:
Wirtualne miejsce zamieszkania: Auterra
                (Hrabstwo Loardii)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-10-30 (33)

Szanowny Książę.

Proszę o przydzielenie tytułu obywatela Księstwa Sarmacji.
Swoją prośbę uzasadniam tym, że jestem ambitny i mam plany,
co do mojej przyszłości w Księstwie. Planów tych nie mam jak
zrealizować bez tytułu obywatela. Oświadczam, że jestem
lojalnym i co najważniejsze, uczciwym mieszkańcem.Dostałem
już posadę jako zarządca w Trizondalu i jako minister kultury
w Loardii i nie chce ich stracić przez brak obywatelstwa.
Będąc obywatelem mam szerszy zakres możliwości związanych z pracą.
Mogę także brać czynny udział w życiu politycznym i założyć
własną partię polityczną.
Mogę też przyłączyć się do Książęcych Sił Zbrojnych i służyć
Ojczyźnie.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Pozdrawiam. 

Grzelak MarcinAdres IP: 77.113.49.152

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny