Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2007, poz. 2074 [X]

Grodzisk, dnia 9 grudnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania ministra-podkanclerzego

§ 1.

Na podstawie art. 8 pkt 7 Konstytucji Księstwa Sarmacji oraz art. 7, ust. 1 Dekret Księcia Sarmacji nr 397 o Rządzie Księstwa Sarmacji, na wniosek Ministra-Kanclerza odwołuję z funkcji Ministra-Podkanclerzego pana ANDRZEJA bar. DZIKOWSKIEGO.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Księstwa Sarmacji

(—) Mateusz bar. Suszek
Minister-Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny