Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 2076 [X]

Grodzisk, dnia 9 grudnia 2007 r.

Obwieszczenie Księcia

o wynikach wyborów na urząd Wojewody Koronnego

§ 1. [Zwycięzca wyborów]

Książęca Komisja Wyborcza informuje, że nowym Wojewodą Koronnym został wybrany Pan KAROL kaw. KHARTOUM.

§ 2. [Informacja o frekwencji w skali prowincji]

W chwili zakończenia głosowania w dniu 9 grudnia 2007 r. o godzinie 21.00:

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 67.
 2. W głosowaniu wzięło udział 15 uprawnionych, co stanowi 22.39% w stosunku do liczby osób uprawnionych.

§ 3. [Informacja o frekwencji według miejscowości]

 1. Prawda : w głosowaniu wzięło udział 2 uprawnionych, co stanowi 40% w stosunku do 5 osób uprawnionych,
 2. Scrios atha Morvan : w głosowaniu wzięło udział 3 uprawnionych, co stanowi 27.27% w stosunku do 11 osób uprawnionych,
 3. Czarnolas : w głosowaniu wzięło udział 5 uprawnionych, co stanowi 41.67% w stosunku do 12 osób uprawnionych,
 4. Eldorat : w głosowaniu wzięło udział 1 uprawnionych, co stanowi 6.25% w stosunku do 16 osób uprawnionych,
 5. Stiepanowka : w głosowaniu wzięło udział 2 uprawnionych, co stanowi 25% w stosunku do 8 osób uprawnionych,
 6. Anheim: w głosowaniu wzięło udział 1 uprawnionych, co stanowi 20% w stosunku do 5 osób uprawnionych,
 7. Grodzisk: w głosowaniu wzięło udział 1 uprawnionych, co stanowi 4% w stosunku do 25 osób uprawnionych.

§ 4. [Głosy oddane na kandydatów]

 1. Karol kaw. Khartoum: 8 głosów, tj. 53.33% ogólnej liczby głosów,
 2. Konrad hr. von Staufen: 7 głosów, tj. 46.67% ogólnej liczby głosów,

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny