Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2079 [X]

Grodzisk, dnia 10 grudnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: ZLE_ID .

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 3 grudnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Krzysztof Szwed
Identyfikator: a9651
Realne dane:
 Data urodzenia: 13.06.1991
 Miejsce urodzenia: Dębica
 Miejsce zamieszkania: Dębica
Wirtualne miejsce zamieszkania: Eldorat
                (Rzeczpospolita Sclavińska)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-09-21 (73)

Witam, chciałem prosić o nadanie obywatelstwa. Mieszkam w
Sarmacji od 73 dni. Do tej pory nie byłem zbyt aktywny. teraz
mam zamiar to zmienić. Jestem obywatelem Rzeczpospolitej
Sclavińskiej. Tam do tej pory skupiała się moja aktywność.
Zauważyłem również powstanie Książęcych Sił Zbrojnych, gdzie
mam w planach wysłać zgłoszenie. Jak wiadomo do tego jest
konieczne obywatelstwo. Jeśli nie uda mi się dostać, mam
zamiar założyć firmę lub gazetę. Dziękuję za poświęcenie czasu
na przeczytanie mojego zgłoszenia. Mam nadzieję, że zostanie
rozpatrzone pomyślnie.

Krzysztof Szwed

Adres IP: 83.11.202.174

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny