Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 2086 [X]

Grodzisk, dnia 13 grudnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zarządzenia wyborów do Izby Poselskiej

Na podstawie art. 3 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 289 — Ordynacji wyborczej do Izby Poselskiej z dnia 1 czerwca 2006 r. zarządzam wybory do Izby Poselskiej według następującego kalendarza:

  1. 15–19 grudnia 2007 r.: termin zgłaszania kandydatur,
  2. 15–19 grudnia 2007 r.: termin rejestracji wyborców,
  3. 21-23 grudnia 2007 r.: termin oddawania głosów.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny