Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiNamiestnicy i Wojewoda Koronny, poz. 2092 [X]

Grodzisk, dnia 17 grudnia 2007 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie powołania Namiestnika pro tempore Hrabstwa Loardii

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 186 o prowincjach z dnia 25 listopada 2004 r., powołuję Pana Avrila kaw. Levengothona-Arthura na urząd Namiestnika pro tempore Hrabstwa Loardii, na okres jednego miesiąca.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny