Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiSąd Krajowy, poz. 210 [X]

Grodzisk, dnia 18 listopada 2005 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie stwierdzenia nieważności powołania sędziego Sądu Krajowego

§ 1. [Stwierdzenie nieważności powołania]

Na podstawie art. 7 pkt 10 Konstytucji Księstwa Sarmacji, w związku z naruszeniem przepisu art. 4 pkt 7 Ustawy Sejmu nr 33 o Sądzie Krajowym z dnia 7 lutego 2005 r. polegającym na powołaniu Pana PRZEMYSŁAWA wicehrabiego FIGIELA na funkcję sędziego Sądu Krajowego pomimo posiadania przez niego obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu, stwierdzam nieważność Postanowienia w sprawie powołania sędziego Sądu Krajowego z dnia 3 listopada 2005 r.

§ 2. [Stwierdzenie nieważności aktów urzędowych]

W związku z § 1 stwierdzam nieważność wyroków i postanowień wydanych przez Pana PRZEMYSŁAWA wicehrabiego FIGIELA w trakcie sprawowania funkcji sędziego Sądu Krajowego. Jeżeli nie jest możliwe ich ponowne rozpatrzenie przez obecny skład orzekający Sądu Krajowego, wstrzymuję bieg odpowiednich terminów do czasu ustania przeszkody dla ich rozpatrzenia.

§ 3. [Przepis końcowy]

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny