Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2100 [X]

Grodzisk, dnia 18 grudnia 2007 r.

Postanowienie Władcy

w sprawie nadania obywatelstwa sarmanckiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmancji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmanckim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmanckie następującej osobie: Piotr Duraj.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
      K S I Ę S T W A  S A R M A N C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 16 grudnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: piorek
Identyfikator: A7235
Realne dane:
 Data urodzenia: 23.04.1982
 Miejsce urodzenia: Pabianice
 Miejsce zamieszkania: Pabianice
Wirtualne miejsce zamieszkania: Margon
                (Marchia Teutońska)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-03-17 (639)

Proszę o nadanie obywatelstwa sarmanckiego motywując swą
prośbe tym, iż utożsamiam się ze swoją (sarmancką)
społecznością. Czuję się pełnowartościowym mieszkańcem.
Natomiast pragnę poczuć się pełnowartościowym obywatelem z
krwi i kości. Bycie obywatelem pozwoli mi w pełni wkomponaować
się w system świata sarmanckiego. Będzie to dla mnie wielkim
zaszczytem jeśli zostanę przez Władców przyjęty w grono
obywateli. Chcę w pełni służyć dla dobra społeczności. nadane
obywatelstwo pozwoli mi oddać głos w zbliżających się
wyborach. Pamiętajmy, że jest to podstawowy obowiązek każdego
człowieka. Jako bezpaństwowiec jestem pozbawiony zrealizowania
tego obowiązku i przyjemności głosownia. Mój głos może się
okazać decydującym dla jakiejś partii. Każdy głos jest ważny.
Możliwe, że ten mój głos będzie decydujący w wyborach.
Pozdrawiam szanownych władców i z góry cieszę się za przyjęcie
mnie do grona szanownych podwładnych Naszego systemu
państwowego.

Duraj Piotr

Adres IP: 81.219.74.242

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.10) Gecko/20050717 Firefox/1.0.6

(—) Władca.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny