Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2111 [X]

Grodzisk, dnia 21 grudnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Kamil .

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 18 grudnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Kamil Mazański
Identyfikator: A9034
Realne dane:
 Data urodzenia: 1988-04-25
 Miejsce urodzenia:
 Miejsce zamieszkania:
Wirtualne miejsce zamieszkania: Czarnolas
                (Terytorium Koronne)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-05-30 (202)

Witam. Chciałbym zostać pełnoprawnym obywatelem tego pięknego
państwa. Jestem w sarmacji już o pewnego czasu ale jeszcze nie
zgłaszałem swojej chęci nadania mi obywatelstwa. Ponieważ nie
wiedziałem czy na pewno tu zostanę. Teraz już wiem że nigdzie
nie będzie mi lepiej. A w zamian przyrzekam godnie
reprezentować Księstwo Sarmacji. I rozgłaszać o nim wszędzie
gdzie tylko mi się uda. Na pewno też pomogę w rozwoju Sarmacji
poprzez namawianiu znajomych do osiedlenia się tutaj.
Gospodarka też ruszy pełna para ponieważ jako wykwalifikowany
informatyk założę własną firmę która wprowadzi spore zmiany na
rynku. Oczywiście wszystkie te zmiany będą miały charakter
pozytywny. bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego
wniosku.

Na pewno się na mnie nie zawiedziecie.

Kamil Mazański

Adres IP: 83.5.137.74

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny