Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2117 [X]

Grodzisk, dnia 22 grudnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Sebastian Ostrowski.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 20 grudnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Jan Dmowski
Identyfikator: A9884
Realne dane:
Data urodzenia: 12.09.1990
Miejsce urodzenia:
Miejsce zamieszkania:
Wirtualne miejsce zamieszkania: Eldorat
(Rzeczpospolita Sclavińska)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-11-15 (35)

Chciałem prosić o nadanie obywatelstwa sarmackiego. W Sarmacji
mieszkam od 31 dni, ale moja aktywność skupia się wokół
Sclavinii, skąd pochodzę.

Jestem aktywnym obywatelem Sclavińskim, jednak nie moge brać
pełnego udziału w życiu KS z powodu braku obywatelstwa
sarmackiego. W Sclavinii jestem członkiem partii. Myślę, że
jako obywatel sarmacki mógłbym przystąpić do partii w
Sarmacji. Jestem właścicielem korporacji medialnej. W jej
skład wchodzą dwie gazety o tematyce motoryzacyjnej. Prowadzę
także fundację na rzecz budowy portu lotniczego w Sclavinii.

To wszystko sprawia, że zarówno w Sclavinii jak i w Sarmacji
przebywam często i jestem aktywny. Dziękuję za przeczytanie
mojego wniosku i liczę na pozytywne rozpatrzenie.

Jan Dmowski

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny