Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 2121 [X]

Grodzisk, dnia 23 grudnia 2007 r.

Obwieszczenie Księcia

o wynikach wyborów do Izby Poselskiej

§ 1.

Na podstawie art. 7 ust. 3 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 289 — Ordynacji wyborczej do Izby Poselskiej z dnia 1 czerwca 2006 r., zwanego dalej „Ordynacją wyborczą”, podaję do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Izby Poselskiej:

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 117 (100%).
 2. Liczba oddanych głosów: 116 (99.15%).
 3. Liczba głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów:
  1. Robert Bryg: 2,
  2. Adam Dziedzic: 1,
  3. Yaraeh kaw. Euskadi: 2,
  4. Artur Komosiński: 0,
  5. Michał v-hr. Radetzky: 4,
  6. Mirosław Iwan bnt. Slipyj: 8,
  7. Robert Janusz kaw. von Thorn-C*****ski: 15,
  8. Anna s.d. Fryziak y Euskadi: 2,
  9. Bartosz kaw. von Thorn-Mackiewicz: 3,
  10. Edyta s.d. von Thorn-Wołyńczyk: 1,
  11. Guedes de Lima: 1,
  12. Tomasz bnt von Thorn-Wołyńczyk: 8,
  13. Kamil Piotr Euskadi: 1,
  14. Daniel bar. Chojnacki: 12,
  15. Michał mar. Ł.: 2,
  16. Michael bar. von Lichtenstein: 14,
  17. Jakub v-hr. Bakonyi: 4,
  18. Michał bar. Sosnowiecki: 5,
  19. Aaron kaw. von Lichtenstein-Rozman: 9,
  20. Krzysztof St. M. hr. Konias: 8,
  21. Artur Dębowski: 2.
 4. Liczba oddanych głosów pustych: 12 (10.34%).

§ 2.

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ordynacji wyborczej mandaty poselskie uzyskali:

 1. Nowa Prawica Sarmacka: Robert Janusz kaw. von Thorn-C*****ski,
 2. Nowa Prawica Sarmacka: Tomasz bnt von Thorn-Wołyńczyk,
 3. Sarmacka Partia Demokratyczna: Daniel bar. Chojnacki,
 4. Sarmacka Partia Demokratyczna: Michael bar. von Lichtenstein,
 5. Sarmacka Partia Demokratyczna: Aaron kaw. von Lichtenstein-Rozman,
 6. Sarmacka Partia Demokratyczna: Krzysztof St. M. hr. Konias,
 7. Sarmacka Partia Demokratyczna: Michał bar. Sosnowiecki.

§ 3.

Raport wygenerowany przez oprogramowanie wyborcze:

Election: Ballot data from C:\Documents and Settings\Piotr\116-117.txt.
Method: British Columbia STV
Number of Ballots: 104
Threshold Name: Droop Static Whole
Threshold Value: 14.0
Delayed Transfer of Surplus: Not Enabled.
Batch Elimination: None
21 candidates running for 7 seats.

 R| SLIP| CZEK| FRYZ| WOLY| MACK| EDYT| LIMA| KPEU| LASK| BAKO| CHOJ| LICH| ROZM| KONI| SOSN| RADE| DEBO| EUSK| BRYG| DZIE| KOMO|Exhau|Surpl
--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 1| 8.0| 15.0| 2.0| 8.0| 3.0| 1.0| 1.0| 1.0| 2.0| 4.0| 12.0| 14.0| 9.0| 8.0| 5.0| 4.0| 2.0| 2.0| 2.0| 1.0| 0.0| 0.0| 1.0
 2| 8.0| 14.0| 2.5| 8.1| 3.4| 1.0| 1.1| 1.0| 2.0| 4.0| 12.0| 14.0| 9.0| 8.0| 5.0| 4.0| 2.0| 2.0| 2.0| 1.0| 0.0| 0.0| 0.0
 3| 8.0| 14.0| 2.5| 8.1| 3.4| 1.0| 1.1| 1.0| 2.0| 4.0| 12.0| 14.0| 9.0| 8.0| 5.0| 4.0| 2.0| 2.0| 2.0| 1.0|   | 0.0| 0.0
 4| 8.0| 14.0| 2.5| 8.1| 3.4| 2.0| 1.1| 1.0| 2.0| 4.0| 12.0| 14.0| 9.0| 8.0| 5.0| 4.0| 2.0| 2.0| 2.0|   |   | 0.0| 0.0
 5| 8.0| 14.0| 2.5| 8.1| 3.4| 3.0| 1.1|   | 2.0| 4.0| 12.0| 14.0| 9.0| 8.0| 5.0| 4.0| 2.0| 2.0| 2.0|   |   | -0.0| 0.0
 6| 8.0| 14.0| 2.5| 8.1| 4.4| 3.0|   |   | 2.0| 4.0| 12.0| 14.0| 9.0| 8.0| 5.0| 4.0| 2.0| 2.0| 2.0|   |   | 0.0| 0.0
 7| 8.0| 14.0| 2.5| 8.1| 4.4| 3.0|   |   | 2.0| 4.0| 12.0| 14.0| 10.0| 8.0| 5.0| 4.0|   | 3.0| 2.0|   |   | 0.0| 0.0
 8| 9.0| 14.0| 2.5| 8.1| 5.4| 3.0|   |   | 2.0| 4.0| 12.0| 14.0| 10.0| 8.0| 5.0| 4.0|   | 3.0|   |   |   | 0.0| 0.0
 9| 9.0| 14.0| 2.5| 8.1| 5.4| 3.0|   |   |   | 5.0| 12.0| 14.0| 10.0| 9.0| 5.0| 4.0|   | 3.0|   |   |   | 0.0| 0.0
10| 9.0| 14.0|   | 9.1| 5.9| 3.1|   |   |   | 5.0| 12.0| 14.0| 10.0| 9.0| 5.0| 4.0|   | 3.0|   |   |   | 1.0| 0.0
11| 9.0| 14.0|   | 9.1| 6.9| 3.1|   |   |   | 5.0| 12.0| 14.0| 10.0| 9.0| 5.0| 4.0|   |   |   |   |   | 3.0| 0.0
12| 9.0| 14.0|   | 9.1| 7.9|   |   |   |   | 5.0| 13.0| 14.0| 10.0| 9.0| 5.0| 4.0|   |   |   |   |   | 4.0| 0.0
13| 9.0| 14.0|   | 10.1| 7.9|   |   |   |   | 6.0| 13.0| 14.0| 10.0| 9.0| 7.0|   |   |   |   |   |   | 4.0| 0.0
14| 9.0| 14.0|   | 10.1| 7.9|   |   |   |   |   | 17.0| 14.0| 10.0| 10.0| 8.0|   |   |   |   |   |   | 4.0| 3.0
15| 9.0| 14.0|   | 10.1| 7.9|   |   |   |   |   | 14.0| 14.0| 10.7| 11.2| 8.7|   |   |   |   |   |   | 4.4| 0.0
16| 9.0| 14.0|   | 15.7|   |   |   |   |   |   | 14.0| 14.0| 10.7| 11.4| 9.7|   |   |   |   |   |   | 5.5| 1.7
17| 9.1| 14.0|   | 14.0|   |   |   |   |   |   | 14.0| 14.0| 10.8| 11.7| 9.8|   |   |   |   |   |   | 6.5| 0.0
18|   | 14.0|   | 14.0|   |   |   |   |   |   | 14.0| 14.0| 10.8| 12.7| 9.9|   |   |   |   |   |   | 14.5| 0.0

Round 1: Count of first place rankings.
     Candidate CZEK is elected.
     Candidate LICH is elected.
Round 2: Transferring surplus votes from candidate CZEK.
Round 3: First elimination round.
     Eliminating candidadates without any votes.
     Eliminating candidate KOMO.
Round 4: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 3 between EDYT, KPEU, DZIE.
     Tie at round 2 between EDYT, KPEU, DZIE.
     Tie at round 1 between EDYT, KPEU, DZIE.
     Tie broken randomly.
     Eliminating candidate DZIE.
Round 5: Eliminating candidate KPEU.
Round 6: Eliminating candidate LIMA.
Round 7: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 6 between LASK, DEBO, EUSK, BRYG.
     Tie at round 5 between LASK, DEBO, EUSK, BRYG.
     Tie at round 4 between LASK, DEBO, EUSK, BRYG.
     Tie at round 3 between LASK, DEBO, EUSK, BRYG.
     Tie at round 2 between LASK, DEBO, EUSK, BRYG.
     Tie at round 1 between LASK, DEBO, EUSK, BRYG.
     Tie broken randomly.
     Eliminating candidate DEBO.
Round 8: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 7 between LASK, BRYG.
     Tie at round 6 between LASK, BRYG.
     Tie at round 5 between LASK, BRYG.
     Tie at round 4 between LASK, BRYG.
     Tie at round 3 between LASK, BRYG.
     Tie at round 2 between LASK, BRYG.
     Tie at round 1 between LASK, BRYG.
     Tie broken randomly.
     Eliminating candidate BRYG.
Round 9: Eliminating candidate LASK.
Round 10: Eliminating candidate FRYZ.
Round 11: Eliminating candidate EUSK.
Round 12: Eliminating candidate EDYT.
Round 13: Eliminating candidate RADE.
Round 14: Eliminating candidate BAKO.
     Candidate CHOJ is elected.
Round 15: Transferring surplus votes from candidate CHOJ.
Round 16: Eliminating candidate MACK.
     Candidate WOLY is elected.
Round 17: Transferring surplus votes from candidate WOLY.
Round 18: Eliminating candidate SLIP.
     Candidate ROZM is elected.
     Candidate KONI is elected.
     Candidate SOSN is elected.

Winners are CZEK, WOLY, CHOJ, LICH, ROZM, KONI, SOSN.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny