Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika Tropikany (zniesiona)Decyzje administracyjne, poz. 2131 [X]

Sola, dnia 26 grudnia 2007 r.

Rozporządzenie Burmistrza Miasta Sołecznego Sola 1/2007

w sprawie wynagrodzeń organów administracji miejskiej

§ 1.

Ustala się następujące pensje miesięczne organów administracji miejskiej wypłacane z budżetu Miasta Stołecznego Sola:

  1. Burmistrz - 40 libertów
  2. Przewodniczący Rady Miasta Sola - 30 libertów
  3. Radny Miasta Sola - 20 libertów

§ 2.

W przypadku braku aktywności osób na w/w stanowiskach Burmistrz może podjąć decyzję o niewypłacaniu pensji w danym miesiącu.

§ 3.

Pensje będą wypłacane każdego 10 dnia miesiąca.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Burmistrz Miasta Stołecznego Sola
Zbyszko v-hr. von Thorn-Browarczyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny