Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2007, poz. 2141 [X]

Grodzisk, dnia 29 grudnia 2007 r.

Zarządzenie Księcia

w sprawie upoważnień dla członków Rządu

§ 1.

Na podstawie art. 2a Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 353 o postępowaniu administracyjnym z dnia 23 grudnia 2006 r. upoważniam wskazanych w Dekrecie Księcia Sarmacji nr 456 o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 29 grudnia 2007 r. członków Rządu do załatwiania w moim imieniu spraw w zakresie ustalonym powołanym dekretem.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

(—) Daniel bar. Chojnacki,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny