Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2148 [X]

Grodzisk, dnia 29 grudnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Rhadmor Van Helsing.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 25 grudnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Rhadmor Aleksander van Helsing-Tanuki
Identyfikator: A3175
Realne dane:
 Data urodzenia: 22.08.1989
 Miejsce urodzenia: Warszawa
 Miejsce zamieszkania:
Wirtualne miejsce zamieszkania: Santa Ana
                (Hrabstwo Gellonii)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-11-08 (412)

Wnoszę o ponowne nadanie mi obywatelstwa Księstwa Sarmacji.
Wniosek motywuje tym, że zrzeknięcie się to był błąd. Ponad
to, chciałbym [po raz kolejny] wrócić do Księstwa. Pomoże mi
to również w pewnej prywatnej sprawie. Bardzo lubie ten kraj i
sądzę, iz nawet, będąc niezbyt aktywnym, pomogę Księstwu.

Wielokrotnie udowodniłem swoją przydatność w wielu krajach. W
Księstwie posiadałem wręcz tytuł kawalera. Nie wnoszę jednak o
jego odzyskanie, gdyż sądzę, iż nie posiadam odpowiednich
załug względem Księcia. W Księstwie Sarmacji mam zamiar zacząc
karierę od nowa. Chciałbym zbudowac swój prestiż na zasługach,
a nie kontaktach.

Proszę o rychłe rozpatrzenie mojego wniosku.

Rhadmor A. v.Hälsing

Adres IP: 62.179.60.184

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny