Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2149 [X]

Grodzisk, dnia 29 grudnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Adrian Scott.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 24 grudnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Adrian Sokalski
Identyfikator: A9796
Realne dane:
 Data urodzenia: 04.07.1991 r.
 Miejsce urodzenia: Poznań
 Miejsce zamieszkania: Toruń
Wirtualne miejsce zamieszkania: Auterra
                (Hrabstwo Loardii)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-10-19 (66)

                            Wasza
Książęca Mość!

 Wnoszę o przyznanie mi obywatelstwa tak wspaniałego kraju,
jakim jest Księstwo Sarmacji. Moim skromnym zdaniem Sarmacja
jest najbardziej rozwiniętą mikronacją w v-świecie, jest to
jeden z powodów dla których staram sie o tutejsze
obywatelstwo.

Od kilku miesięcy regularnie odwiedzałem strony różnych
v-państw i z przyjemnością stwierdzam, iż to właśnie na
stronie Księstwa Sarmacji dzieje się najwięcej. Mieszkańcem
Księstwa zostałem 66 dni temu i od tego czasu zaobserwowałem
codzienne zmiany i rozwój Sarmacji. Chciałbym wnieść swój
wkład w rozbudowę tegoż państwa. Dlatego po ewentualnym
przyjęciu mnie do zacnego grona obywateli Sarmacji zamierzam
zająć sie karierą polityczną. W Księstwie Sarmacji szczególnie
cenię sobie jego władzę, która bez względu na sytuację, swoim
kosztem dba o interesy kraju. Takowe poświęcenie rządzących
jest niestety rzadko spotykane.

Mam nadzieję, że powyższy tekst jest właściwym i jasnym
uzasadnieniem uzyskania przeze mnie obywatelstwa Sarmacji.
Serdecznie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.
Mogę zapewnić o swojej uczciwości i lojalności wobec Waszej
Książęcej Mości oraz Księstwa Sarmacji.

Z poważaniem Adrian Scott

Adrian Scott

Adres IP: 83.8.94.39

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny