Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2150 [X]

Grodzisk, dnia 29 grudnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Maciej Faron.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 27 grudnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Maciej Faron
Identyfikator: A8146
Realne dane:
 Data urodzenia: 29 sierpnia 1992
 Miejsce urodzenia: Drawsko Pomorskie
 Miejsce zamieszkania: Złocieniec
Wirtualne miejsce zamieszkania: Santa Ana
                (Hrabstwo Gellonii)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-12-09 (383)

Obywatelem Księstwa Sarmacji chcę zostać, ponieważ jest to
kraj bliski Królestwu Natanii. W KN byłem senatorem, Księciem
Falkenburgu, Ministrem. Mam tam także tytuł tana. W planach
mam objęcie posady burmistrza miasta Santa Ana z inicjatywy
Yaraeha Euskadi. Ogólnie jestem aktywną osobą w środowisku
mikronacji. Aktywność chciałbym bardzo przenieść do Sarmacji.
Sądzę, że nadani obywatelstwa sarmackiego bardzo mi w tym
pomoże. W najbliższej przyszłości chciałbym reaktywować
Unisławów. Chciałbym was wszystkich również poinformować, że w
przeszłości byłem antysarmatą, ale teraz wiem, że swoje
szczęście mogę odnaleźć tylko w KS.

Mam nadzieję, że mój wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony.

Z poważaniem,

MF.

Maciej Faron

Adres IP: 89.239.76.112

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny