Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2153 [X]

Grodzisk, dnia 31 grudnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Michał Siduniak.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 29 grudnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Michał Siduniak
Identyfikator: A9967
Realne dane:
 Data urodzenia: 09 Maj 1994r
 Miejsce urodzenia:
 Miejsce zamieszkania:
Wirtualne miejsce zamieszkania: Eldorat
                (Rzeczpospolita Sclavińska)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-12-08 (21)

Jestem mieszkańcem Sarmacji od 21 dni. Przez ten czas udało mi
się dostać do Sclavinii i zdobyć obywatelstwo. Tam też głównie
skupiam swoje wirtualne życie. Do osobistych sukcesów mogę
zaliczyć członkostwo w SPD i UCD (partii sclavińskiej).
Jednakże moim największym osiągnięciem było uratowanie
upadającej wspólnoty wyznaniowej, której jestem teraz
metropolitą. Myślę, że obywatelstwo jest niezbędne, abym dalej
mógł się spełniać osobiście jak i społecznie. Kocham mój
Naród, kocham demokrację. Chcę tę demokrację krzewić w
społeczeństwie. Chcę wiernie służyć Jego Książęcej Mości,
Sclavinii, a w szczególności Sarmacji. Dziękuję za
wyrozumiałość i proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Michał Siduniak

Adres IP: 79.185.200.234

Przeglądarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny