Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2154 [X]

Grodzisk, dnia 31 grudnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Krzysztof Sokołowski.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 30 grudnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Krzysztof Sokołowski
Identyfikator: A8782
Realne dane:
 Data urodzenia: 07.11.1958
 Miejsce urodzenia: Warszawa
 Miejsce zamieszkania: Warszawa
Wirtualne miejsce zamieszkania: Grodzisk
                (Terytorium Koronne)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-04-13 (261)

Ciężkie jest życie w Sarmacji ! Mogłem być atawarem w
"secondlivie" (tańczyć, latać itp ), ale wybrałem na swoje
wirtualne życie ten "świat". Mieszkam tu od ponad 250 dni.
Różnie bywało. Byłem już nawet martwym, ale i to przeczekałem
( przez jakiś czas nie mogłem pracować społecznie z powodu
błędu na stronie Sarmacji , więc nie miałem żadnych dochodów i
co za tym idzie nie miałem się za co wyżywić) .Dzięki
"amnestii" odzyskałem punkty życia. Wróciłem "do żywych". Mam
dach nad głową, mały kapitalik na koncie bankowym, aktywnie
poszukuję pracy (nawiasem mówiąc byłem już zatrudniony lecz
pracodawca zwolnił mnie z dnia na dzień nie podając przyczyny
oraz niezapłaciwszy za już przepracowany czas) mam także
kawałek własnej ziemi na której planuję wybudować małą , swoją
firmę.

 Ciężkie jest życie w Sarmacji !

Gdybym uzyskał obywatelstwo, (na co bardzo liczę) będe mógł
aktywniej włączyć się w życie społeczności sarmackiej i
rozwijać się ku "chwale ojczyzny".

  W ostatnich słowach proszę opiniujących Obywateli o
przychylne zaopiniowanie mojej prośby o przyjęcie w poczet
obywateli tej społeczności.

              Z poważaniem Krzysztof
Sokołowski

Krzysztof Sokołowski

Adres IP: 83.6.49.218

Przeglądarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; FDM; Alexa Toolbar) (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MEGAUPLOAD 2.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; MEGAUPLOAD 1.0)

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny