Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 2165 [X]

Grodzisk, dnia 3 stycznia 2008 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 76

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Książęcego Miasta Grodziska (uchylony)

Na podstawie art. 12 ust. 1 Statutu Książęcego Miasta Grodziska Rada Książęcego Miasta Grodziska wybiera Pana MARCELA STRAFFA na funkcję Przewodniczącego Rady Książęcego Miasta Grodziska.

(—) Łukasz Dulny,
p.o. Przewodniczącego Rady Książęcego Miasta Grodziska.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny