Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiStrażnik Kluczy, poz. 2183 [X]

Grodzisk, dnia 7 stycznia 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania Strażnika Kluczy

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 448 o Strażniku Kluczy z dnia 2 grudnia 2007 r. odwołuję z urzędu Strażnika Kluczy Pana ŁUKASZA mar. NOWICKIEGO i powołuję na ten urząd Pana MARIUSZA kaw. ZABORSKIEGO.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Księstwa Sarmacji

(—) Daniel bar. Chojnacki
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny