Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2188 [X]

Grodzisk, dnia 8 stycznia 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Przemysław Jańczyk.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 6 stycznia 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Przemysław Przemo Jańczyk
Identyfikator: A9995
Realne dane:
 Data urodzenia: 1986-11-04
 Miejsce urodzenia: Radom
 Miejsce zamieszkania: Radom
Wirtualne miejsce zamieszkania: Czarnolas
                (Terytorium Koronne)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-12-16 (21)

Witam serdecznie. Mieszkańcem Księstwa Sarmacji jestem od 21
dni, a to uprawnia mnie do wysłania tego Formularza.
Obywatelem Księstwa chciałbym zostać z kilku powodów. Przede
wszystkim jako mieszkaniec posiadający obywatelstwo będę mógł
brać udział w szeroko pojętym życiu państwa. Przez czas mojego
pobytu w Sarmacji poprzez fakt iż nie mam obywatelstwa minęły
mnie już wybory do Izby Poselskiej, nie mogę również stać się
członkiem partii oraz sprawować poważniejszej funkcji w
państwie, a i taką propozycję już miałem. Obecnie jestem
redaktorem w Trizondal Football, a w moich planach jest
otwarcie własnej gazety o tematyce wyłącznie sportowej. W tym
celu podjęte zostały już znaczące kroki wymagające tylko
drobnych zabiegów kosmetycznych oraz wprowadzenia niezbędnych
informacji. Myślę, że wraz z upływającym czasem zacznę
odgrywać w państwie coraz większą rolę, a pozostali mieszkańcy
zaczną traktować mnie jak prawowitego obywatela Księstwa.
Obywatelstwo pomoże mi rozwijać się dalej, a co za tym idzie
wchodzić na coraz wyższe szczeble drabiny społecznej. Jest
więc ono niezbędne do życia, pod warunkiem, prawdziwej chęci
pracy dla dobra państwa. Dziękuję za wyrozumiałość i proszę o
pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

             Z poważaniem

             Przemysław Przemo Jańczyk
Przemysław Przemo Jańczyk

Adres IP: 83.28.213.240

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny