Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2192 [X]

Grodzisk, dnia 10 stycznia 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Habriela Tanke.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 6 stycznia 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Habriela Tanke - Skarbnikow
Identyfikator: A9664
Realne dane:
 Data urodzenia: 20-12-1983
 Miejsce urodzenia: Kraków
 Miejsce zamieszkania: Kraków
Wirtualne miejsce zamieszkania: Krez
                (Hrabstwo Gellonii)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-09-21 (107)

Mieszkam w Księstwie Sarmacji już ponad trzy miesiące. W tym
czasie uczestniczyłam w toruńskim Zjeździe, który odbył się
we wrześniu 2007 r. Po wieczorze wyborczym, wywierającym
niezapomniane wrażenie porównywalne ze znalezieniem się
pośród stada\wyjących dzikusów ( z Michałem Radeckim na czele)
nie byłam pewna czy rzeczywiście odnalazłam swoje miejsce w
v-świecie. Jednakże jeszcze tego samego dnia przeżyłam jeden z
najważniejszych, jeżeli nie najważniejszy, moment swego życia.
Jego Książęca Mość, Piotr Mikołaj usankcjonował prawnie mój
związek małżeński z Matwiejem diukiem Skarbnikowem. Pragnę
uzyskać pełnię praw obywatelskich, aby stać u boku mego
małżonka, wspierać go każdego dnia ciężkiej pracy dla dobra
Księstwa i jego Obywateli. Proszę o pozytywne rozpatrzenie
mojego wniosku.

Z poważaniem,

Habriela Tanke - Skarbnikow

Adres IP: 91.90.182.108
Przegladarka: Opera/9.23 (Windows NT 6.0; U; pl)

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny