Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2193 [X]

Grodzisk, dnia 10 stycznia 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Artur Matuszkiewicz.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 6 stycznia 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Artur Matuszkiewicz \"Hermid\"
Identyfikator: A9576
Realne dane:
 Data urodzenia: 3 MARZEC 1993
 Miejsce urodzenia: Namysłów
 Miejsce zamieszkania: Jastrzębie Zdrój
Wirtualne miejsce zamieszkania: Trizopolis
                (Księstwo Trizondalu)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-09-07 (121)

Chciałbym zostać obywatelem ponieważ uważam że mieszkając 121
dni , powinienem mieć obywatelstwo .Posiadam prace i dach nad
głową. Sarmacja jest dla mnie czymś więcej niż stroną , jest
dla mnie drugim życiem w którym mogę być "kimś" ważnym .

Chcę również wybierać władzę , ponieważ jest to dla mnie
ważne , kto będzie zarządzać sarmacją . Posiadając
obywatelstwo , chciałbym:

-wstąpić do partii i "coś" zmienić ,

-pomóc władzą w podejmowaniu decyzji ważnych dla kraju oraz
mojego regionu ,

Dostanie obywatelstwa sarmacji było by dla mnie zaszczytem ,
nie pragnę żadnych wysokich stanowisk , obywatelstwo jest dla
mnie najwyższym stanowiskiem w całej sarmacji.

Matuszkiewicz

Adres IP: 194.150.239.115
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Dealio Toolbar 3.2 Firefox/2.0.0.6;MEGAUPLOAD 1.0

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny