Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2194 [X]

Grodzisk, dnia 10 stycznia 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Michał Kość.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 8 stycznia 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Kościk
Identyfikator: A8416
Realne dane:
 Data urodzenia: 1992
 Miejsce urodzenia:
 Miejsce zamieszkania:
Wirtualne miejsce zamieszkania: Srebrny Róg
                (Marchia Teutońska)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-02-03 (339)

Witam.Chciałbym zostać obywatelem Sarmacji, ponieważ zamierzam
się tutaj sprawdzić jako dobry obywatel.Mam nadzieję iż na coś
się przydam.Jestem osobą pracowitą i kulturalną. Nie mam zamiaru
sprawiać kłopotów. Obiecuje że nie będę nikogo denerwować, przezywać i oszukiwać.Wszystko co będę robił będzie miało na
celu dobro Sarmacji.Będę starał się aby wszystkim żyło się
lepiej. Słyszałem, że Sarmacja jest najlepszym z polskich
państw wirtualnych.Właśnie dlatego chciałbym tu dołączyć. Mam
nadzieje, że mój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Kościk

Adres IP: 79.184.235.190
Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny